HITTA RÄTT JURISTBYRÅ I STOCKHOLM

affärsjuristerna,juristbyrå, avtal, jurist, affärsjurist stockholm

Vi förertäder allt från stora företag och concerner till mindre företag och privatpersoner. Inga fall är för stora eller för små. Eftersom vi endast tar uppdrag inom våra specialområden så får du spjutspetskompetens och rätt jurist eller advokat för just din unika juridiska situation. Våra jurister arbetar kostnadseffektivt och har dina intressen som yttersta mål. Vi ser alltid till att våra klienter är nöjda när kontakten med oss är över och i framtiden, ständigt återkommande klienter är ett bevis på detta. Har du hamnat i juridiska problem eller behöver du säkerställa din rätt genom ett formaliserat avtal? Kontakta en jurist idag.


KOM I KONTAKT MED EN AFFÄRSJURIST I STOCKHOLM

juristbyrå, avtal, jurist, affärsjurist stockholm

Har du hamnat i en knipa med juridiska förtecken där komplexiteten övergår din egen kunskap? Då kan det vara en bra idé att anlita en jurist som är väl bekant det juridiska dilemma du står inför så att du hamnar i ett skadefritt läge och samtidigt minskar risken för att hamna i juridiska problem i framtiden. Kom in till Oss på juridiska rådgivning och vägledning i juridiska frågor. Vi kan affärsjuridik!

juristbyrå, avtal, jurist, affärsjurist


SÄRSKILD MEDLING

Sök jurist för särskild medling vid Sveriges domstolar. Läs mer i förteckningen över särskilda medlare där särskilda medlare tar frågor i alla tingsrätter, hovrätter och i arbetsdomstolen. Det kan vara allt från avtalsfrågor och försäkringsfrågor till arbetsrättsliga angelägenheter och även andra företagsfrågor med juridiska förtecken. Särskild medling är ett bra alternativ till traditionell tvistelösning. Inte minst med de processekonomiska aspekterna i åtanke. Särskild medling gör också, vilket också syftet med förfarandet är, att du kanske även kan fortsätta samarbetet med din affärspartner efter en lyckad medling utan att det behöver bli en rättsfråga av det hela. Trots de tidigare föreliggande meningsskiljaktikheterna. En utomrättslig lösning eller en förlikning är i de allra flesta fall en mer fördelaktig lösning för parterna än en domstolsförhandling som både tar tid, energi och ekonomiska medel i anspråk. Klicka på länken "särskilda medlare" ovan för mer informaton.ARBETSRÄTTSJURIDIK

Ett av våra kärnområden är arbetsrättjuridik där vi i första hand för arbetsgivares räkning sköter den administrativa juridiken så att uppsägningar och avsked får korrekta avslut samt upprättar de nödvändiga anställningsavtalet, uppsägningsavtalet, LAS-varningar och andra förutsättningar, så att du som arbetsgivare ska kunna känna trygghet samtidigt som du anställer ditt optimala arbetsteam. Men även om du måste rationalisera och göra av med personal. Tyvärr missar många företagare även enklare tvingande regler kring avsked och uppsägning, både de sakliga och formella kraven förbigås ofta med en för arbetsgivaren dyr prislapp. Genom att ha full kontroll på den arbetsrättsliga sfären kan man göra många stategiska och smarta drag. Som inte nödvändigtvis behöver gå ut över arbetstagaren. Vi kan den praktiska, formella och i synnerhet den strategiska gången vid uppsägning och avsked. Kontakta en jurist inom arbetsrätt idag så du slipper problemen i morgon.ENTREPRENADJURIDIK

När projekterar för större en - eller mindre - entreprenad är det många sakaer som kan gå fel och ännu fler saker man måste beräkna och hålla i åtanke. Inte minst är försäkringsskyddet viktigt och ansvarsförsäkring hör till det kanske viktigaste. Inte sällan måste man anlite underentreprenörer som gör exempelvis markarbeten och -anläggning med bland annat sprängning i bergmassa, rördragning och elektriciteten. Många kockar kan alltås vara med och blir det soppa är det enkelt att devisen; katten på råtten, råttan på repet, repet så slaktarn... blir ett enkelt sätt att skylla ifrån sig. Därför är det bra om man får en totalentreprenör som bör det yttersta ansvaret för att slippa reda ut krångliga ansvarsförhållanden. Denne får sedan regressa mot den som vållat skadan från början. Här gäller ju även de vedertagna Allmänna bestämmelserna, AB, varav AB04 - och AB09 - brukar anses som de viktigaste.

VÅRA JURISTER OCH SAMARBETSPARTNERS

juristbyrå, avtal, jurist, affärsjurist stockholm

Affärsjuristerna Stockholm vill möta alla klienters önskemål och individuella förutsättningar oavsett problemets karaktär.Vare sig det rör ekonomiska eller juridiska eller något däremellan. Vi erbjuder därför duktiga jurister, affärsjurister och advokater inom de vanligaste rättsområdena med fokus på affärsjuridik och företagsjuridik. Vi har även kontor på flera ställen runt om i Stockholm och i övriga Sverige.

BESKRIV DITT ÄRENDE NEDAN SÅ ÅTERKOMMER EN JURIST SNARAST

juristbyrå, avtal, jurist, affärsjurist stockholm

Du kan kontakta oss via vår hemsida - www.affarsjuristerna.info eller per e-post till affarsjurist@gmail.com Du är alltid välkommen att besöka något av våra kontor för kontorsbokning och juridisk rådgivning.Vi finns alltid tillgängliga för våra klienter.